จำนวนชุมชนท่องเที่ยวในเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภูเก็ต

ชุมชนท่องเที่ยว 2564   6 ก.ย. 2564 240 ครั้ง
ชุมชนท่องเที่ยว 2563   6 ก.ย. 2564 161 ครั้ง
ชุมชนท่องเที่ยว 2562   6 ก.ย. 2564 154 ครั้ง