ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวในส่วนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน จึงต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว (รายปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 2 กันยายน 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต