กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต

2 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : กงสุลอังกฤษ ประจำประเทศไทย และคณะเข้าพบผู้ว่าราชกาลจังหวัดภูเก็ต

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต  ให้การต้อนรับ นายพอล เคย์  กงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 2 กันยายน 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต