กิจกรรม WE RUN THAILAND IN PHUKET

14 ก.ย. 2563      7 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม "WE RUN THAILAND IN PHUKET"

รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 16.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วยนายธนวัฒน์ เอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ TAC และ เจ้าหน้าที่สำนักงานการ

ท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรม "WE RUN THAILAND IN PHUKET" โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจ

ประการรัฐมนตรีว่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN และเยี่ยมชม

นิทรรศกา SAT Sports Expo

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 12 กันยายน 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ลานปลาโลมา หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต