งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

14 ก.ย. 2563      11 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม : งาน Amazing Thai Taste @Phuket #Local Food

รายละเอียดกิจกรรม : วลา 18.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย

นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายหัสชัย หนูอุไร นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ TAC และ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติเปิดงาน

Amazing Thai Taste@Phuket #Local Food โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานๆ

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 12 กันยายน 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : บริเวณด้านหน้าสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินีถนนถลาง

อ.เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต