พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต

4 พ.ย. 2563      169 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต

- รายละเอียดกิจกรรม : นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย
นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงาน ร่วมภารกิจดังนี้

         1. เวลา 08.00 น. เยี่ยมชมนิทรรศการและประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร์ท ไม้ขาว จ.ภูเก็ต

         2. เวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมสภาพวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าภูเก็ต (Phuket Old Town) และเยี่ยมร้านค้าในย่านการค้าเมืองเก่าภูเก็ต ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 3 พฤศจิกายน 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : จังหวัดภูเก็ต