ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2563

7 ธ.ค. 2563      45 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2563 

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 2/2563 

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 7 ธันวาคม 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องปิยาภรณ์ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต