ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 3/2563

7 ธ.ค. 2563      53 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ครั้งที่ 3/2563 

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 14.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนา
การท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 3/2563  โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานในการประชุมฯ

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 7 ธันวาคม 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ห้องปิยาภรณ์ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต