เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

14 ธ.ค. 2563      278 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

- รายละเอียดกิจกรรม :  เวลา 16.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในกิจกรรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 13 ธันวาคม 2563

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : สวนสาธารณะสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต