มอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาประจำตำบล

17 ก.พ. 2564      239 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : มอบอุปกรณ์กีฬาโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาประจำตำบล

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
 นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนายกฤษฏา  โออิน เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต มอบอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาประจำตำบล จากกรมพลศึกษา ให้กับอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ในจังหวัดภูเก็ต

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 17 กุมภาพันธ์ 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :  ที่ว่าการอำเภอกะทู้ ,  ที่ว่าการอำเภอถลาง ,  ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต