ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564

19 ก.พ. 2564      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ครั้งที่ 1/2564

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 13.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564
3​ จังหวัด​ ประกอบด้วย​ จังหวัดกระบี่​ จังหวัดภูเก็ต​ จังหวัดสุราษฎร์ธานี​ โดยมีนายพิพัฒน์​ รัชกิจประการ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมฯ

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 19 กุมภาพันธ์ 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา