การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวสัญจร ชุมชนท่องเที่ยวป่าตอง และชุมชนท่องเที่ยวกมลา จังหวัดภูเก็ต

8 ก.ย. 2564      105 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวสัญจร ชุมชนท่องเที่ยวป่าตอง และชุมชนท่องเที่ยวกมลา จังหวัดภูเก็ต

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 08.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต  เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยวสัญจร

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 07 กันยายน 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :   ชุมชนท่องเที่ยวป่าตอง และชุมชนท่องเที่ยวกมลา จังหวัดภูเก็ต