กิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำ (Phuket Life Saving) โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1

30 ก.ย. 2564      178 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำ (Phuket Life Saving) โครงการยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 14.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต โดยศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยทางน้ำ (Phuket Life Saving) โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 1 โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 29 กันยายน 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :  โรงแรมสันต์สุรีย์ ภูเก็ต และบริเวณหาดในหาน