พิธีสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร

9 ต.ค. 2564      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : พิธีสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 08.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) เข้าร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมหานวนาคปฏิมากร
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 09 ตุลาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :   ลานโลมา หาดป่าตอง อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต