ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำ

14 ต.ค. 2564      5 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำ
- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 13.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต จัดประชุมร่วมกับ
คณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ำและอื่นๆในคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา  ในประเด็นแนวทางการพัฒนาท่าเรือต้นทาง (Home Port) ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับเรือสำราญขนาดเล็ก (Small Luxury Cruise) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมี พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในการประชุม

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 12 ตุลาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :   ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต