การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

14 ต.ค. 2564      6 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 09.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจ เข้าร่วมการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom) โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 12 ตุลาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม :   ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต