พิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภายใต้โครงการ มหกรรมกีฬา เพื่อการท่องเที่ยว Phuket Sport Tourism

12 ธ.ค. 2564      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : พิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ภายใต้โครงการ มหกรรมกีฬา
เพื่อการท่องเที่ยว Phuket Sport Tourism

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 16.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นายหัสชัย หนูอุไร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ ร่วมมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการ มหกรรมกีฬา
เพื่อการท่องเที่ยว Phuket Sport Tourism ซึ่งจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2564

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 12 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : สนามวอลเลย์บอลชายหาด ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต