เตรียมความพร้อมสถานที่จัดวางถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

15 ธ.ค. 2564      85 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม :  เตรียมความพร้อมสถานที่จัดวางถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 10.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และนายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่จัดวางถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในการแข่งขันรายการ Phuket Thailand Power Boat 2021 ร่วมกับนางจันทนา สิทธิพันธ์ วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต
และเรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน

- วัน/เดือน/ปี  : 15 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : อาคารเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต