แถลงข่าวการแข่งขันรายการ Phuket Thailand Powerboat 2021

15 ธ.ค. 2564      125 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม :  แถลงข่าวการแข่งขันรายการ Phuket Thailand Powerboat 2021

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 16.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางสาวฉันทนา  ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยว ร่วมจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันรายการ Phuket Thailand Powerboat 2021 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ ชายหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

- วัน/เดือน/ปี  : 15 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต