พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา Wood Ball ภายใต้โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport Tourism

17 ธ.ค. 2564      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม :  พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา Wood Ball ภายใต้โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport Tourism

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 15.00 นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา  ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นางจิราภรณ์ ภูมิงาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา Wood Ball ภายใต้โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
Sport Tourism ซึ่งจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4-26 ธันวาคม 64

- วัน/เดือน/ปี  : 17 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : สนามกีฬาวู้ดบอลพิฆเณศวร ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต