ลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Phuket Thailand Powerboat 2021

17 ธ.ค. 2564      108 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม :  ลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Phuket Thailand Powerboat 2021

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 16.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา  ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ,พนักงานประจำสำนักงาน
และเจ้าหน้าที่ TAC ลงพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการจัดงาน Phuket Thailand Powerboat  2021 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564

- วัน/เดือน/ปี  : 17 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ณ หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต