พิธีเปิดงาน Phuket Thailand Powerboat 2021 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

18 ธ.ค. 2564      100 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม : พิธีเปิดงาน Phuket Thailand Powerboat 2021 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

-รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 10.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวฉันทนา  ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เจ้าหน้าที่พลศึกษา และเจ้าหน้าที่ TAC ร่วมพิธีเปิดงาน Phuket Thailand Powerboat 2021 ชิงถ้วยพระราชทานสมเสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 ณ หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี

          - นาวาเอกสุบิน บรรยงค์ รองเสธ.ทรภ.3

          - นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดภูเก็ต

          - นายนัทธี  ถิ่นสาคู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัด ภูเก็ต

          - เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศบาลตำบลกะรน  ร่วมพิธี

 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

-วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 18 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ชายหาดกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต