งาน Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters @Phuket

2 ม.ค. 2565      52 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

-ชื่อกิจกรรม : งาน Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters @Phuket

-รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 20.30 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นายหัสชัย หนูอูไร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters @Phuket และอำนวยความสะดวกแก่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

-วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 31 ธันวาคม 2564

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : บริเวณสวนสาธารณะสะพานหิน จ.ภูเก็ต