อำนวยความสะดวกแก่นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมครอบครัว

2 ม.ค. 2565      34 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : อำนวยความสะดวกแก่นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมครอบครัว

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 15.00 น. นายจรูญ แก้วมุกดากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย
นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) อำนวยความสะดวกแก่นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมครอบครัว เดินทางกลับกรุงเทพมหานครด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4113 เวลา 16.20 น. การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 02 มกราคม 2565

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ท่าอากาศยานภูเก็ต ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต