ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) ด้านการท่องเที่ยว

6 ม.ค. 2565      46 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

- ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022)
ด้านการท่องเที่ยว

- รายละเอียดกิจกรรม : เวลา 11.00 น. นางสาวฉันทนา ศิวกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายปาฐกรณ์ แก้วมรกต นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ และนายธนวัฒน์ เอียดชู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่เตรียม
ความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ปี 2565 (APEC 2022) ด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับ
นายภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : 05 มกราคม 2565

- สถานที่ดำเนินการกิจกรรม : ชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต